Dé app voor een betaalbare topvakantie

Privacy Policy

Kortingskaart Curaçao is een geregistreerd handelsmerk van Annexis International B.V. (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), KVK-nummer NL 59604654 (BTW-nummer NL 853565570B01)

Het Kortingskaart Curaçao handelsmerk, www.kortingskaartcuracao.com en de processen en systemen voor verkoop en distributie van de kaart worden uitgevoerd door:

Kortingskaart Curaçao (managing director: J. van den Boogaard):

E: info@kortingskaartcuracao.com
T: 00599 9 6922404
Kortingskaart Curaçao, Bramendiweg 12kv, Willemstad

Geregistreerd op Dunckellaan 53, 6132 BK Sittard, Nederland

Als u vragen heeft over de voorwaarden, neemt u alstublieft contact op


Algemene Voorwaarden voor gebruikers

 1. Op de website van Kortingskaart Curaçao wordt een kortingskaart verkocht, waarmee men korting ontvangt op goederen en diensten bij andere bedrijven.
 2. Kortingskaart Curaçao garandeert dat een gebruiker de gespecificeerde korting ontvangt op de gespecificeerde goederen en diensten bij de partner bedrijven. Kortingskaart Curaçao levert alleen de app waarmee de korting kan worden verkregen, niet de gespecificeerde goederen en diensten. Om gebruik te maken van Kortingskaart Curaçao gaat u naar de aangegven partner bedrijven.
 3. Het bezoeken en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden. In dit geval, bevestigd de gebruiker dat hij/zij de Algemene Voorwaarden accepteert. De Algemene Voorwaarden kunnen worden herroepen, geprint of opgeslagen.
 4. Om een bestelling te plaatsen op Kortingskaart Curaçao, klikt de gebruiker op ‘Bestel nu’. Vul de aakomstdatum in en de gevraagde persoons- en betaalgegevens. Gebruiker ontvangt hierna een email met de instructies om de app te downloaden en te activeren. Wanneer gebruiker op Curaçao bent, hoeft de gebruiker de app alleen nog maar te gebruiken!
 5. Kortingskaart Curaçao is enkel voor persoonlijk gebruik, tenzij bij een specifieke partner anders staat aangegeven.
 6. Er is geen verplichting tot verlenging. Kortingskaart Curaçao verloopt vanzelf. Gebruiker kan zelf beslissen om over te gaan op de aanschaf van een nieuwe Kortingskaart.
 7. Betaling van de Kortingskaart Curaçao geschiedt op het moment van aankoop.
 8. Het gebruik van Kortingskaart Curaçao geschiedt bij de Partner bedrijven.
 9. Betreft geschillenbeleid: als een gebruiker het niet eens is met de Algemene Voorwaarden, kan gebruiker een email sturen naar info@kortingskaartcuracao.com. Gebruiker kan binnen 48 uur een antwoord verwachten.
 10. De verkoop van Kortingskaart Curaçao wordt enkel succesvol afgerond wanneer het betaalde bedrag is ontvangen. Als het bedrag niet kan worden afgeschreven, wordt er geen bevestigingsemail verzonden en heeft er geen verkoop plaatsgevonden.
 11. De gebruiker ontvangt instructies voor het downloaden en activeren van Kortingskaart Curaçao na een succesvolle aankoop en alleen wanneer de betaling is voltrokken. Kortingskaart Curaçao bevat een aantal duidelijk aangegeven Voorwaarden. Deze voorwaarden, locaties en andere informatie over Partner bedrijven kan de gebruiker vinden op de website en in de app. Enkel waneer de gebruiker met de geactiveerde app een geldige scan kan vertonen bij de Partner bedrijven, kan gebruik worden gemaakt van de gespecificeerde korting.
 12. Het scannen van QR-codes geschiedt middels de app bij de Partner bedrijven. Een Kortingskaart Curaçao is enkel voor persoonlijk gebruik. Daarom wordt het maken van een scan beperkt tot 1 maal per dag per Partner. De Partner heeft bij twijfel van authenticiteit het recht om om legitimatie te vragen.
 13. De details betreft de korting en de voorwaarden van de Partner mogen worden gemonitord door de gebruiker. Kortingskaart Curaçao kan niet in combinatie met andere kortingen en specials worden gebruikt, of op Curacaose feestdagen.
 14. Kortingskaart Curaçao bevestigd dat de kortingsapp gebruikt kan worden bij de aangegeven Partners, in het geval de gebruiker zich houdt aan de gedefinieerde Algemene Voorwaarden van Kortingskaart Curaçao en de regels van de Partner.
 15. De gebruiker gaat akkoord met het feit dat gebruik van deze site voor eigen risico is. Zowel Kortingskaart Curaçao als de Partners, zijn werknemers of derden partijen die het gebruik van deze website representeren zijn niet aansprakelijk. Er worden geen garanties gegeven over de resultaten van de te verkrijgen services en producten, de accuraatheid, betrouwbaarheid of inhoud van informatie, services of aankopen op deze website.
 16. Kortingskaart Curaçao is niet aansprakelijk voor de services en producten waar Kortingskaart Curaçao gebruikt kan worden. Kortingskaart Curaçao kan de kwaliteit, veiligheid, nut en andere aspecten niet garanderen.
 17. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen bij het gebruik maken van de services en goederen die worden aangeboden bij Kortingskaart Curaçao. De gebruiker gaat akkoord met de vrijwaring van Kortingskaart Curaçao en zijn aangesloten Partners en de respectievelijk directeurs en werknemers voor alle claims, uitgaven, inclusief advocaat fees, die veroorzaakt worden door gebruik van deze website door gebruiker.
 18. Kortingskaart Curaçao heeft het recht om aanpassingen te doen aan de inhoud, tijden van beschikbaarheid en apparatuur welke nodig is voor toegang en gebruik tot deze website, inclusief het beeindigen van activiteiten. Daarnaast heeft Kortingskaart Curaçao het recht om informatie te werven en categoriseren.
 19. Kortingskaart Curaçao heeft het recht om wijzigen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden en/of Privacy Policies, zonder de gebruiker vooraf te notificeren. Daarom adviseren wij de Algemene Voorwaarden af en toe te herlezen. Door het gebruik van deze website gaat de gebruiker akkoord met de Algemene Voorwaarden die Kortingskaart Curaçao heeft samengesteld. Als de gebruiker niet akkoord wenst te gaan met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij de gebruiker het gebruik van deze website te vermijden.
 20. In het geval dat individuele afspraken in strijd zijn met een Partner, zal de overeenkomst vervallen.
 21. De gebruiker zal worden verwijderd van deze website in het geval er onwettige, bedreigende, beledigende, lasterlijke, vulgaire, obscene of godslasterlijke materialen worden gepost of doorgestuurd aan derden, of anderzins aanstootgevend gedrag wordt vertoond dat als crimineel gedrag kan worden beschouwd, of aanleiding geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderzins de wet overtreden.
 22. Kortingskaart Curaçao heeft het recht, maar niet de verplichting, de inhoud van de website te allen tijde te monitoren, inclusief chat rooms en forums die hierna behoren tot onderdeel van de website, om te kunnen garanderen dat de Algemene Voorwaarden en alle operationele regels blijven voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of geautoriseerd verzoek van de overheid.
 23. Op deze Algemene Voorwaarden en de implementatie is het Nederlands recht toepasbaar. Door gebruik van deze website, gaat de gebruiker akkoord met het feit dat geschillen of claims die ontstaan of gerelateerd zijn aan de Algemene Voorwaarden, prestatie, schending of beëindiging daarvan, zal worden geregeld door arbitrage in de stad Alkmaar, onder de arbitrage regels van het Nederlandse recht. Geschillen die voortkomen of verband houden met de Algemene Voorwaarden zullen, zo niet in der minne worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

De Algemene Voorwaarden zijn opgesteld en geregistreerd in Augustus 2020.Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden voor de Partner bedrijven waarmee Kortingskaart Curaçao samenwerkt.

Diensten van Kortingskaart Curaçao: Kortingskaart Curaçao zal de Partner’s aanbiedingen plaatsen op de toepasselijke pagina’s op www.kortingskaartcuracao.com, in overeenstemming met Artikel 1 van de Algemene Voorwaarden (voor bedrijven).

Samenwerking met Kortingskaart Curacao’s concurrenten is niet toegestaan, op basis van de samenwerkingsovereenkomst, Artikel 4 van de Algemene Voorwaarden (voor bedrijven).

In aanvulling op de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst, gelden de Algemene Voorwaarden van Kortingskaart Curaçao.

Algemene Voorwaarden Kortingskaart Curaçao (versie Augustus 2020)

In acht nemende dat de website van Kortingskaart Curaçao een groot aantal bezoekers zal bevatten, overwegende dat de Partner middels deze advertentiemogelijkheid meer bekendheid wil werven om zodoende meer klanten te trekken, de twee partijen komen het volgende in overeenstemming:

Toepasbaarheid:

Deze Algemene Voorwaarden gelden alleen voor bedrijfseigenaren, d.w.z. in tegenstelling tot natuurlijke of rechtspersonen die bij de uitvoering van deze overeenkomst hun beroep of bedrijf uitoefenen.

1. Services van Kortingskaart Curaçao

1.1. Kortingskaart Curaçao, als onhankelijke contractant, verkoopt een kortingskaart aan de geinteresseerde consumenten en helpt de Partner nieuwe klanten te trekken in ruil voor de korting op en levering van de goederen en/of diensten omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.

In deze context plaatst Kortingskaart Curaçao de Partner bij de aanbiedingen op de website, echter, met strikte naleving van de Algemene Voorwaarden tot beeindiging van het samenwerkingscontract.

1.2 Het verzoek voor beeindiging van het samenwerkingscontract, zoals omschreven Artikel 1.1 van de Algemene Voorwaarden, moet schriftelijk worden ingediend. Met oog op de voorbereidingen van de promotie en coordinatie van de aanbiedingen van de partners, moet dit verzoek tenminste 2 maanden voor beeindiging worden ingediend.

1.3 Tenzij de Partner haar diensten veranderd volgens Artikel 3.4 van de Algemene Voorwaarden, mag Kortingskaart Curaçao herhaaldelijk dezelfde aanbieding blijven presenteren.

2. Recht van de Partner om diensten aan te wijzen

2.1 De door de Partner te leveren diensten aan de kaarthouder zijn omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.

2.2 De Partner is verplicht aan Kortingskaart Curaçao en de kaarthouders dat de diensten gerelateerd aan de Kortingskaart beschikbaar zijn en geleverd kunnen worden aan de kaarthouder tijdens de afgesproken periode van het samenwerkingscontract met Kortingskaart Curaçao.

2.3 De Partner is verantwoordelijk voor het verlenen van de diensten aan de kaarthouder. De partijen komen hierbij overeen dat de kaarthouder alleen gebruik kan maken van de gespecificeerde korting en dat de omschreven korting op de website van Kortingskaart Curaçao een verplichting creeert namens de Partner naar de kaarthouder. De Partner vrijwaart Kortingskaart Curaçao van claims door kaarthouders met betrekking tot de dienst beschreven op de website.

2.4 De Partner heeft het recht om elke maand van service te wijzigen, maar moet Kortingskaart Curaçao hierover tevoren informeren. Zowel het kortingspercentage als de hoeveelheid korting omschreven in de samenwerkingsovereenkomst mogen niet verlaagd worden. Beide partijen mogen aannemen dat de Partner alle mogelijke inspanningen zal leveren om diensten die vergelijkbaar aantrekkelijk zijn voor de kaarthouder, in acht nemende het origineel beschreven service in de samenwerkingovereenkomst.

2.5 Wanneer er een verandering plaatsvindt binnen Artikel 3.4 in de Algemene Voorwaarden, zal Kortingskaart Curaçao bepalen of de genoemde service in Artikel 1 zal worden blijven voortgezet in de toekomst. Wanneer Kortingskaart Curaçao besluit haar diensten niet langer te verlenen, zal zij de Partner hiervan binnen 1 week schriftelijk informeren. In dit geval hebben neide partijen hebben het recht om de samenwerkingovereenkomst per direct te annuleren.

2.6 Het voorgaande laat de verplichtingen van de Partner met betrekking tot reeds verkochte vouchers intact.

2.7 De Partner is verplicht om Kortingskaart Curaçao direct te informeren over wijzigingen die relevant zijn voor de ontwikkelingen van de samenwerkingsovereenkomst.

3. Duur, wijzigingen en annulering

3.1 De samenwerkingsovereenkomst wordt afgesloten voor 1 jaar. De samenwerking kan niet worden geannuleerd. Kortingskaart Curaçao informeert de Partner hierover alvorens promotie wordt gedaan. Het recht om per direct te annuleren door urgente redenen, blijft onverminderd van kracht. Elke opzegging moet schriftelijk worden voltrokken.

3.2 Een opzegging laat de geldigheid van de reeds verstrekte kortingskaarten en overeengekomen vergoeding hiervoor onverlet.

4. Afwijking van de Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van de Partner die gedeeltelijk of volledig afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden expliciet afgewezen door Kortingskaart Curaçao, tenzij Kortingskaart Curaçao expliciet en schriftelijk anderwijs overeen is gekomen.

5. Keuze van wet en autoriteit

5.1 Het Nederlands recht is toepasbaar op alle Algemene Voorwaarden, met uitzondering van de Vienna Sales Conventions (CISG).

5.2 Een geschil tussen de partijen – binnen de uitvoerbaarheid van de Partner binnen zijn werkgebied of bedrijf – zal exclusief worden gepresenteerd in de geautoriseerde rechtbank in Maastricht, Nederland


Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in Augustus 2020.

Wij hebben een Privacy Policy, waarbij wij geen persoonsgegevens aan derden verstrekken.